Ochrana údajov

Význam ochrany údajov v spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o.

NORD FOOD SK, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 15
811 02 Bratislava

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto venujeme oblasti ochrany osobných údajov mimoriadnu pozornosť. Samozrejme, spoločnosť NORD FOOD SK, s.r.o. garantuje dodržiavanie zákonných ustanovení o ochrane údajov. Princíp transparentnosti zároveň považujeme za jeden z našich najdôležitejších pilierov. Aby ste vždy vedeli, aké údaje získavame a ako ich spracúvame, chceli by sme vám v nasledujúcom texte predstaviť presný význam pojmu „osobné údaje“ a aktívne opatrenia, ktoré realizujeme na ochranu vašich osobných údajov.

Zhromažďovanie všeobecných informácií

Keď otvoríte našu webovú stránku, automaticky sa zaznamenajú informácie všeobecnej povahy.

Váš internetový prehliadač z technických dôvodov automaticky odošle po získaní prístupu na túto webovú stránku údaje na webový server. Každý dátový blok obsahuje dátum a čas prístupu, jednotný identifikátor zdroja (URL) odkazujúcej webovej stránky, názov vyžiadaného súboru, objem odoslaných dát, typ a verziu prehliadača, operačný systém a IP adresu používateľa. Priradenie týchto údajov k určitej osobe nie je možné. Uložené údaje sa vyhodnotia len interne a výlučne na štatistické účely.

Návšteva webovej stránky spoločnosti NORDSEE je možná bez nutnosti uvádzania osobných údajov. Nevyžaduje sa žiadna registrácia ani vyplnenie kontaktného formulára. Na zaistenie bezpečnosti vašich údajov pri prenose používame podľa aktuálneho stavu techniky príslušné metódy šifrovania (napr. SSL) pomocou protokolu HTTPS.

Poskytovanie osobných údajov

Spoločnosť NORDSEE neposkytuje osobné údaje tretím stranám. Spoločnosť NORDSEE môže poveriť iné spoločnosti realizáciou rôznych úloh, ako sú napr. podpora propagácie a poskytovanie technických služieb pre našu ponuku. Tieto poverené spoločnosti môžu využívať prístup k osobným údajom len na splnenie týchto špecifických úloh a nie na žiadny iný účel.

Používanie súborov cookie

Ako mnoho iných webových stránok, aj my používame tzv. súbory „cookie“. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré webový server prenáša na váš pevný disk. Súbory cookie sa nedajú použiť na spúšťanie programov alebo na prenos vírusov do vášho počítača. Na základe informácií obsiahnutých v súboroch cookie vám dokážeme zjednodušiť navigáciu a umožniť korektné zobrazovanie našich webových stránok. Nami získané údaje v žiadnom prípade neposkytujeme tretím stranám a bez vášho súhlasu ani neumožňujeme prepojenie s osobnými údajmi.

Prirodzene, našu webovú stránku môžete navštíviť aj bez využívania súborov cookie. Internetové prehliadače sú zväčša nastavené tak, že súbory cookie akceptujú. Využívanie súborov cookie môžete kedykoľvek zakázať v nastaveniach svojho prehliadača. Na získanie informácií o týchto nastaveniach použite funkciu Pomocník svojho internetového prehliadača. Niektoré funkcie našej webovej stránky však nemusia po deaktivovaní súborov cookie fungovať správne.

Spoločnosť NORDSEE analyzuje vaše správanie na webovej stránke pomocou tzv. „tracking cookies“. Tie sú anonymné. Identifikovanie správania určitej osoby na základe týchto informácií nie je možné a ani žiaduce.

Informačný bulletin

Ak sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, použijú sa vami uvedené údaje na tento účel. Po vyjadrení výslovného súhlasu so zasielaním informácií o podujatiach, akciách a výrobkoch spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. využijeme vami uvedené údaje na tento účel. V takomto prípade vyjadrujete svoj súhlas so získavaním, spracúvaním a používaním vašich osobných údajov v rámci spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. na informovanie o výrobkoch, podujatiach alebo iných službách. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu (stačí poslať e-mail na adresu „info@nordsee.sk“). Odberatelia informačného bulletinu môžu byť pomocou e-mailov informovaní o skutočnostiach relevantných pre túto službu alebo registráciu (napr. o zmenách v ponuke informačného bulletinu alebo o technických záležitostiach). Podmienkou aktívnej registrácie je platná e-mailová adresa. Na overenie, či prihlásenie na odber vykonal naozaj vlastník príslušnej e-mailovej adresy, používame tzv. metódu „double-opt-in“. Na tento účel zaznamenávame žiadosť o prihlásenie na odber informačného bulletinu, odoslanie potvrdzujúceho e-mailu a doručenie ním požadovanej odpovede. Ďalšie údaje získavame a ukladáme len vtedy, ak ich nám poskytnete dobrovoľne. Údaje sa použijú výlučne na zasielanie informačného bulletinu a neposkytnú sa tretím stranám.

Súhlas s uložením vašich osobných údajov a s ich používaním na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať. Príslušné prepojenie nájdete v každom informačnom bulletine. Svoje konkrétne požiadavky nám môžete kedykoľvek zaslať pomocou kontaktov uvedených na konci tohto dokumentu.

Na prípravu, zasielanie a správu informačného bulletinu využívame softvér a služby spoločnosti mailingwork GmbH, Birkenweg 7, 09569 Oederan/NEMECKO. Prostredníctvom spoločnosti mailingwork posielame okrem nášho informačného bulletinu aj pozvánky na podujatia. Potrebné údaje o príjemcoch informačného bulletinu sú uložené na serveri spoločnosti mailingwork v sekcii, do ktorej máme prístup zabezpečený heslom. Zmluvným základom vzťahu medzi nami a spoločnosťou mailingwork sú VOP spoločnosti mailingwork, ktoré si môžete prečítať tu. V súlade s nimi spoločnosť mailingwork garantuje, že získané údaje sa budú považovať za dôverné a že sa použijú výlučne na zmluvný účel. Softvér informačného bulletinu poskytovateľa služieb, spoločnosti mailingwork, analyzuje akčný rádius príslušných informačných bulletinov na zaručenie, že zásielky sa skutočne dostanú k relevantným príjemcom. Individuálne vzory správania, ktoré sa pri tom dajú identifikovať, sa použijú výlučne na štatistické vyhodnotenie úspešnosti informačného bulletinu, v žiadnom prípade sa neposkytnú tretím stranám a neposlúžia ani na iné účely.

Ak budete súhlasiť s obsahovým prispôsobením zasielaného informačného bulletinu, budeme automaticky zaznamenávať a využívať vaše reakcie týkajúce sa nášho informačného bulletinu (napr. otvorenie informačného bulletinu, kliknutia v rámci informačného bulletinu). Pomocou týchto údajov vám vo vašom informačnom bulletine budeme môcť poskytnúť informácie o relevantných témach. Získavanie informácií môžete kedykoľvek zrušiť zmenou svojich osobných údajov. Údaje, ktoré sa pri tom vygenerujú, používame výlučne v rámci nášho marketingu týkajúceho sa informačného bulletinu. Nedôjde k poskytnutiu tretím stranám.

Súťaže, losovania

Údaje poskytnuté v rámci súťaží a losovaní spracúvame výlučne pre potreby realizácie a usporiadania príslušnej súťaže a losovania. Súhlas so zasielaním informačného bulletinu sa nepovažuje za predpoklad na účasť v súťaži alebo losovaní. Vaše kontaktné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) poskytnuté pre potreby súťaže získavame, aby sme vás mohli informovať o prípadnej výhre. Ak je účasť v súťaži podmienená vašou plnoletosťou, zisťujeme aj dátum vášho narodenia, aby sme dokázali overiť váš vek. Upozorňujeme na to, že bez súhlasu neposkytujeme žiadne osobné údaje tretím stranám ani im neumožňujeme ich používanie Za určitých okolností je výnimkou spoločnosť poverená realizáciou súťaže spoločnosti NORDSEE, ktorá tieto údaje musí získavať, ukladať a používať pre potreby realizácie súťaže. Po ukončení súťaže sa všetky údaje vymažú.

Publikovanie obsahu v prostredí sociálnych sietí Facebook, Twitter, Youtube a e-mailom

Funkcia „Publikovať“, ktorá je súčasťou tejto webovej stránky, nepoužíva žiadne zásuvné moduly sociálnych sietí. Ide iba o preposielanie textu, resp. prepojení na obrázky. V žiadnom prípade nejde o publikovanie údajov v prostredí sociálnych sietí Facebook alebo Twitter. Spoločnosť NORD FOOD SK, s.r.o. nepodporuje šírenie obsahu tejto webovej stránky pomocou elektronickej pošty. 

Používanie záložiek na sociálne siete

Na našej webovej stránke sú integrované záložky na sociálne siete (napr. pre služby Facebook, Twitter a Youtube). Záložky na sociálne siete sú online záložky, ktoré používateľovi takejto služby umožňujú zhromažďovanie prepojení a správ. Do našej webovej stránky sú integrované len vo forme prepojení na príslušné služby. Po kliknutí na integrovanú grafiku nasleduje presmerovanie na stránku príslušného poskytovateľa služby, tzn. že informácie o používateľovi sa príslušnému poskytovateľovi služby sprístupňujú až v tomto momente. Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov pri používaní takýchto webových stránok nájdete v príslušných ustanoveniach o ochrane údajov konkrétneho poskytovateľa služby.

Facebook Retargeting

Na svojej webovej stránke používame retargetingový nástroj „ Website Custom Audiences“ spoločnosti Facebook Inc. 1601 S.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Ak máte používateľský účet na sociálnej sieti Facebook a ak ho nástroj dokáže identifikovať na základe existujúcich súborov cookie sociálnej siete Facebook, vygeneruje tento nástroj neindividualizovaný kontrolný súčet, ktorý pošle spoločnosti Facebook na analytické a marketingové účely. Na základe identifikácie súborov cookie a odoslania zašifrovaných informácií vám spoločnosť Facebook dokáže zobrazovať pomocou personalizovaných reklamných bannerov cielené odporúčania na produkty. Používanie nástroja Facebook Website Custom Audiences môžete odmietnuť na stránke https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Google Analytics a Google Remarketing

Na základe našich oprávnených záujmov (tzn. záujmu o analýzu, optimalizáciu a hospodárnu prevádzku našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR) používame nástroj Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Spoločnosť Google používa súbory cookie. Informácie získané pomocou súborov cookie o využití online ponuky zo strany používateľa sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci dohody Privacy-Shield a vďaka tomu poskytuje garanciu dodržiavania európskej legislatívy o ochrane údajov (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Spoločnosť Google využije tieto informácie na základe nášho poverenia na vyhodnotenie využívania našej online ponuky používateľmi, na vytvorenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním tejto online ponuky a internetu. Pri tom sa zo spracovaných údajov môžu vytvárať pseudonymizované profily používateľov.

Využívame službu Google Analytics, aby sa reklamy aktivované v rámci webových služieb spoločnosti Google a jej partnerov zobrazovali len používateľom, ktorí prejavili záujem o našu online ponuku alebo vykazujú určité znaky (napr. záujem o určité témy alebo výrobky, ktoré sa určia na základe navštívených webových stránok), ktoré posielame spoločnosti Google (tzv. cieľové skupiny pre remarketing, resp. Google Analytics“). Pomocou cieľových skupín pre remarketing chceme zabezpečiť, aby naše reklamy zodpovedali potenciálnemu záujmu používateľov a nepôsobili dotieravo.

Službu Google Analytics používame len s aktivovanou anonymizáciou IP adries. Znamená to, že spoločnosť Google skracuje IP adresu používateľov v rámci členských štátov Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa na servery spoločnosti Google v USA prenesie úplná IP adresa, ktorá sa následne skráti až tam. IP adresa odosielaná prehliadačom používateľa sa nekombinuje s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môže používateľ deaktivovať prostredníctvom príslušného nastavenia svojho prehliadača; používatelia môžu okrem toho znemožniť zaznamenávanie údajov vytvorených pomocou súboru cookie a týkajúcich sa ich používania online ponuky v spoločnosti Google, ako aj spracovanie týchto údajov prostredníctvom spoločnosti Google tak, že si z nasledujúceho prepojenia stiahnu zásuvný modul pre prehliadač a nainštalujú si ho. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ďalšou marketingovou službou spoločnosti Google, ktorú využívame, je služba „Google Tag Manager“, ktorá nám umožňuje integráciu analytických a marketingových služieb (teda Google Analytics) do našej webovej stránky.

Ďalšie informácie o využívaní údajov v spoločnosti Google, možnostiach nastavenia a vyjadrenie nesúhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de („Využívanie údajov v spoločnosti Google, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov“) https://policies.google.com/technologies/ads („Technológie a princípy/reklama“), https://adssettings.google.com/?hl=d („Nastavenia pre reklamu“).

Dodatočne alebo ako alternatívu zásuvných modulov prehliadača môžete sledovanie („tracking“) pomocou služby Google Analytics zakázať kliknutím na nasledujúce prepojenie: Google Analytics Opt-Out-Cookie . Uloží sa tzv. súbor cookie opt-out, ktorý znemožní zaznamenávanie vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky v budúcnosti. Súbor cookie opt-out je aktívny len v tomto prehliadači a len pre našu webovú stránku a uloží sa na vašom zariadení. Po vymazaní súborov cookie v danom prehliadači si súbor cookie opt-out budete musieť aktivovať znovu.

Táto webová stránka používa remarketingovú funkciu spoločnosti Google Inc. („Google“). Táto funkcia slúži na prezentovanie preferenčne orientovaných reklamných správ návštevníkom webovej stránky v rámci reklamnej siete spoločnosti Google. Prehliadač návštevníka webovej stránky ukladá tzv. súbory cookie, čiže textové súbory, ktoré sa ukladajú na disk vášho počítača a umožňujú opätovnú identifikáciu návštevníka, keď otvorí webové stránky, ktoré sú súčasťou reklamnej siete spoločnosti Google. Na týchto stránkach sa návštevníkovi potom môžu prezentovať reklamné správy, ktoré odkazujú na obsah, o ktorý sa návštevník zaujímal predtým na webových stránkach, ktoré používajú remarketingovú funkciu spoločnosti Google. Podľa interných informácií nezískava spoločnosť Google pri tejto operácii žiadne osobné údaje. Ak si napriek tomu neželáte používanie remarketingovej funkcie spoločnosti Google, môžete ju deaktivovať v príslušných nastaveniach, ktoré nájdete na prepojení http://www.google.com/settings/ads. Alternatívne môžete používanie súborov cookie na preferenčne orientovanú reklamu deaktivovať pomocou iniciatívy reklamnej siete tak, že budete postupovať podľa pokynov, ktoré nájdete na prepojení www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Vaše právo na informovanie, opravu, blokovanie, vymazanie a nesúhlas

Máte právo kedykoľvek získať informácie o svojich osobných údajoch uložených u nás. Rovnako máte právo na opravu, zablokovanie alebo, odhliadnuc od ukladania údajov na realizáciu obchodných transakcií, na vymazanie svojich osobných údajov. Obráťte sa na zodpovednú osobu v našej spoločnosti. Kontaktné údaje nájdete úplne dole na tejto stránke. 

Aby sa blokovanie údajov dalo zohľadniť kedykoľvek, musia sa tieto údaje predbežne uchovávať na kontrolné účely v príslušnej databáze. Ak zákon neurčuje žiadnu archivačnú povinnosť, môžete požadovať aj vymazanie údajov. Pri existencii takejto povinnosti pristúpime na požiadanie k zablokovaniu vašich údajov. Na základe príslušného oznámenia, ktoré nám zašlete, môžete s účinnosťou do budúcnosti realizovať zmeny alebo odvolať svoj súhlas. Okrem toho máte v súvislosti so spracúvaním svojich údajov u nás právo na podanie sťažnosti na dozornom orgáne na ochranu údajov.

Zmena našich ustanovení o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na príležitostnú úpravu tohto vyhlásenia o ochrane údajov, aby vždy zodpovedalo aktuálnym právnym požiadavkám, alebo na zohľadnenie zmien v nami poskytovaných službách vo vyhlásení o ochrane údajov, napr. zavedenie novej služby. Pre vašu opakovanú návštevu bude potom platiť nové znenie vyhlásenia o ochrane údajov.

Ručenie pri sťahovaní

Ak ponuka na používanie internetových stránok spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. zahŕňa možnosť na otvorenie súborov a spustenie programov pomocou internetu (sťahovanie), znáša riziká za riadne a funkčné prenesenie, uloženie a používanie otvorených súborov a spustených programov používateľ. Spoločnosť NORD FOOD SK, s.r.o. nezodpovedá za priame a nepriame škody spôsobené chybnými dátami alebo programami. Ručenie z dôvodu úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti zostáva nedotknuté.

Vyhlásenie o ochrane údajov, žiadosti o zamestnanie/elektronický nábor

Pri žiadosti o zamestnanie v spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. získame, spracujeme a použijeme vaše osobné údaje na spracovanie vašej žiadosti o zamestnanie. Údaje z vašej žiadosti o zamestnanie sa použijú len na tento účel a v rámci zákonných ustanovení. Vaše údaje sa pri tom budú považovať za dôverné. Ustanovenia o ochrane údajov pre žiadosti o zamestnanie vám dodatočne poskytneme online počas elektronického náboru v našej sekcii voľných pracovných miest.

Podmienky používania

Spoločnosť NORD FOOD SK, s.r.o. a jej pridružené spoločnosti neručia za správnosť informácií na nasledujúcich stránkach. Týka sa to nielen vlastných stránok, ale aj obsahu cudzích stránok, ktoré sú dostupné pomocou hypertextových prepojení a pod. z prezentácie spoločnosti NORD FOOD SK, s.r.o. a jej pridružených spoločností na internete. Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na webové stránky iných poskytovateľov, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje. Ak je používanie internetových stránok iných poskytovateľov služieb spojené so získavaním, spracúvaním alebo využívaním osobných údajov, rešpektujte informácie o ochrane údajov od príslušného poskytovateľa služby.

Bezpečnosť

Spoločnosť NORD FOOD SK, s.r.o. využíva na ochranu vami poskytnutých údajov pred náhodnou alebo úmyselnou zmenou, zničením, krádežou alebo prístupom neoprávnených osôb nielen organizačné, ale aj technické bezpečnostné opatrenia.

Otázky pre zodpovednú osobu

S otázkami o ochrane údajov alebo o uplatňovaní svojich práv sa obráťte na zodpovednú osobu v našej spoločnosti.

E-mail:
info@nordsee.sk

Poštová adresa:
NORD FOOD SK, s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 15
811 02 Bratislava

Zmeniť nastavenie cookies je možné TU.

Zdielanie